Lịch làm việc từ ngày 20/08/2018 đến ngày 25/08/2018

Tên file: TUAN-35-3.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 35 – Từ 20/08/2018 đến 25/08/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (27/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tập huấn công tác dân vận tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự họp công tác tổ chức trung thu với Hiệu trưởng và TPT các trường trực thuộc Phòng GDĐT.

Thứ Ba (28/08/2018)

Sáng

8h00

Lãnh đạo phòng GDĐT họp công TCCB với Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến tại Phòng GDĐT.
Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra VSMT và nhà vệ sinh các trường trực thuộc Phòng GDĐT. Cả ngày
Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt tập huấn phần mềm MISA cùng với 51 kế toán các trường công lập trực thuộc Phòng GDĐT (nội dung quản lý tài sản). Từ ngày 28/08 đến 29/08/2018
Đ/c Nguyễn Thanh Vũ kết hợp cùng các ban ngành của UBND thị xã nghiệm thu công tác sửa chữa hè năm 2018 tại một số trường trực thuộc Phòng GDĐT.

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp tại đài truyền hình Bình Dương.

Thứ Tư (29/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng dự họp tổng kết năm học 2017 – 2018 (Bậc tiểu học) tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng tập huấn chương trình mới, dạy học môn Tiếng Anh lớp 6 (cùng GV dạy tiếng Anh các trường THCS).

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp tổng kết thực hiện BHYT với cơ quan BHYT cấp trên và Hiệu trưởng các trường trực thuộc tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Thứ Năm

(30/08/2018)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa họp Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc đầu năm học 2018 – 2019 tại Phòng GDĐT.

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự họp tổng kết năm học 2017 – 2018 (Bậc mầm non) tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Chiều

14h00

Lãnh đạo, chuyên viên, CB chi viện chuẩn bị lễ tổng kết năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Thứ Sáu (31/08/2018)

Sáng

6h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng viếng chiến khu Thuận An Hòa.
Lãnh đạo, chuyên viên, CB chi viện dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Chiều

14h00

Thứ bảy (01/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Từ Minh Hòa trực tăng cường ngày lễ Quốc khánh 2/9. Ngày 01/9 đến 03/9/2018

Chiều

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 27 tháng 08 năm 2018

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân