Lịch làm việc từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018

Tên file: TUAN-42.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 42 – Từ 15/10/2018 đến 20/10/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (15/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên dự họp xét chọn thanh niên nhập ngũ đầu năm 2019 tại Hội trường BCHQS thị xã.

Chiều

14h00

Thứ Ba (16/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự họp đối thoại với hộ dân nghèo tại UBND phường Bình Nhâm.
Đ/c Nguyễn Văn Út dự tập huấn chuyên môn cấp học THCS tại TTGTVL tỉnh Bình Dương.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Phạm Thị Phượng tham dự lớp KTQP – đối tượng 4 tại TTBDCT thị xã.

Ngày 16 – 17/10/2018

Chiều

14h00

Thứ Tư (17/10/2018)

Sáng

7h30

Lãnh đạo, chuyên viên dự họp và nghe báo cáo chuyên đề phụ nữ tại TT HĐ TTNTH thị xã.
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng triển khai TT 44/BGDĐT về công tác Học tập cộng đồng tại Hội trường Phòng GDĐT (xã phường, CBPT tham dự).
Đ/c Phạm Thị Phượng dự kiểm tra chuyên môn tại Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

Ngày 17 – 19/10/2018

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra công tác tái công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường MN Hoa Mai 5, MG Hoa Mai 2, MG Hoa Cúc 2, MG Hoa Cúc 3, MG Hoa Cúc 8.

Thứ Năm

(18/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, dự họp xét chọn thanh niên nhập ngũ đầu năm 2019 tại Hội trường BCHQS thị xã (theo lịch).
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra cấp phép hoạt động giáo dục trường MN Vàng Anh 2.
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự công tác Hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.

Chiều

14h00

Thứ Sáu (19/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự bồi dưỡng công tác Hội thẩm tại TTHNTL tỉnh Bình Dương.
Bộ phận mầm non, THCS cử chuyên viên dự tập huấn cổng thông tin điện tử tại UBND thị xã.

Chiều

14h00

Bộ phận Tiểu học cử chuyên viên dự tập huấn cổng thông tin điện tử tại UBND thị xã.
Thi nấu ăn Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Phòng GDĐT.

Thứ bảy (20/10/2018)

Sáng
Chiều

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 15 tháng 10 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     (đã ký)

 

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân