Lịch làm việc từ ngày 13/08/2018 đến ngày 18/08/2018

Tên file: TUAN-33.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 33 – Từ 13/08/2018 đến 18/08/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (13/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp về việc tinh giản biên chế CBCCVC tại phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An.  

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự kiểm tra thự hiện QCDC tại trường THPT Trịnh Hoài Đức.  

16h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm làm việc với công  ty du lịch Châu Úc.  
    Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra công tác tựu trườngm chuẩn bị khai giảng năm học 2018 – 2019 tại các trường trực thuộc phòng GDĐT. Từ ngày 13  đến 15/08/2018

Thứ Ba (14/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự tổng kết lớp chuyên viên tại trường chính trị tỉnh Bình Dương.  

Chiều

13h30

   

Thứ Tư (15/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Thu Nguyệt dự tổng kết công tác BHYT tại TTBDCT thị xã Thuận An.  
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự họp với HT các trường MN trên địa bàn thị xã Thuận An tại Hội trường Phòng GDĐT.  
Phòng TCKH kiểm tra công tác tài chính tại trường MN Hoa Cúc 6 Từ ngày 15  đến 17/08/2018

Chiều

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng thực hiện công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.  

Thứ Năm

(16/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, họp BCH Đảng bộ thị xã Thuận An thông qua quy chế làm việc tại Hội trường thị ủy Thuận An.  

9h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa dự ĐH CNBH tại Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương  
Chiều 13h30 CBCCVC phòng GDĐT và các trường thực hiện giao lưu tại TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng  

Thứ Sáu (17/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên, Đ/ c Nguyễn Ngọc Thanh thực hiện công tác hành chánh tài Phòng GDĐT.  

Chiều

17h10 Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự họp tại UBND thị xã Thuận An công tác sửa chữa hè năm 2018 với UBND và ngành xây dựng của thị xã.  

Thứ bảy (18/08/2018)

Sáng 7h30    

Chiều

     

                                                                                                       

                                 Thuận An, ngày 13 tháng 08 năm 2018

                                                     TRƯỞNG PHÒNG

                                                            đã ký)

  

                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân