Lịch làm việc từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (13/07/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

17h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự Hội nghị Quân chính 06 tháng đầu năm 2020 tại BCHQS thành phố Thuận An.

 

Thứ Ba (14/07/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Hội Nông dân thành phố tại TTBDCT thành phố Thuận An.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Bình Nhâm.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Lý Tự Trọng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Út dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Hưng Định

 

Đ/c Phạm Thị Phượng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Bình Chuẩn.

 

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường MN Hoa Mai 5.

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường MN Hoa Cúc 4.

 

8h00

Đ/c Nguyễn Thanh Vũ dự họp thông qua thiết kế xây dựng nhà ăn học sinh trường THCS Phú Long tại phòng họp 2 – UBND thành phố Thuận An.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự Sơ kết 06 tháng PCTP, TNXH, toàn dân BVANTQ tại hội trường A – UBND thành phố Thuận An.

 

Thứ Tư (15/07/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Tân Thới.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Thuận Giao 2.

 

Đ/c Phạm Thị Phượng dự tổng kết năm học 2019 – 2020 tại trường TH Vĩnh Phú.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thành phố tại phòng họp 2 – UBND thành phố Thuận An.

 

Thứ Năm

(16/07/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng nghe thời sự Quý 3 tại TTBDCT thành phố Thuận An.

 

 

Lãnh đạo, CBCC phòng GDĐT tham quan học tập tại thành phố Đà Lạt.

Từ ngày 16 -19/07/2020

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (17/07/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa dự Hội nghị thi đua, yêu nước thành phố Thuận An tại TTBDCT thành phố Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Bảy (18/07/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ Nhật (19/07/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 13 tháng 07 năm 2020

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     (đã ký)

 

 

                                                                                  Huỳnh Thị Mỹ Ngân