Lịch làm việc từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/08/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (12/08/2019)

Sáng

7h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT các bậc học kiểm tra tình hình chuẩn bị tựu trường tại các đơn vị trực thuộc.

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự lớp bồi dưỡng chuyên môn tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

Cả  tuần

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (13/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra CBVC trường THCS Châu Văn Liêm, THCS Phú Long, MN Hoa Cúc 6, MG Hoa Cúc 8, MG Hoa Cúc 2, TH Vĩnh Phú, TH Tuy An.

Cả ngày

Chiều

14h00

 

 

Thứ Tư (14/08/2019)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự tổng kết năm học 2018 – 2019 tại hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một do Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự lớp QPAN tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Ngày 14 -15/8/2019

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp về chương trình 07, 08 và 09 tại phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Chuẩn.

 

Thứ Năm

(15/08/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng họp về phòng chống bệnh dịch tả heo Châu phi tại phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An.

 

Thứ Sáu (16/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Phú.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ bảy (17/08/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 10 tháng 08 năm 2019

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                         (đã ký)

 

 

 

                                                                                   Huỳnh Thị Mỹ Ngân