Lịch làm việc từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/05/2020)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (11/05/2020)

Sáng

6h00

Lãnh đạo, chuyên viên các bậc học thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh vào lớp học trở lại tại các trường trực thuộc.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (12/05/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự Đại hội đảng bộ điểm của Phòng TNMT thành phố Thuận An tại hội trường A – UBND TP. Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (13/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng cùng thành ủy Thuận An tiếp đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 35 tại hội trường 1 – Thành ủy Thuận An.

 

Thứ Năm

(14/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (15/05/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp cùng BCH Đảng bộ Thuận An rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ điểm tại các đơn vị.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Bảy (16/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ Nhật (17/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 10 tháng 05 năm 2020

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân