Lịch làm việc từ ngày 10/09/2018 đến ngày 15/9/2018

Tên file: TUAN-37-2.doc
Tải về
Tên file: TUAN-37-1.doc
Tải về
Tên file: TUAN-37.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 37 – Từ 10/09/2018 đến 15/09/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (10/09/2018)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên họp công tác PCGDCMC đầu năm học 2018 – 2019.  

Chiều

     
Thứ Ba (11/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ, Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt kiểm tra công tác thực hiện trường đạt Chuẩn Quốc gia tại trường THCS Bình Chuẩn.

Ngày 11 và 12/09/2018

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm chuyển thư mời “Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” đến các trường trực thuộc PGD.  
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra hoạt động giáo dục tại trường MN Nắng Mai.  

Chiều

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tham dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.  
Thứ Tư (12/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân tham dự công tác NVQS tại phường Lái Thiêu  
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự tổ đại biểu HĐND tại UBND thị xã Thuận An.  

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến thực hiện công tác kiểm tra, công nhận tại NT-MG Thảo Nguyên Xanh  
Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm dự tập huấn phần mềm “chứng thư số trên điện thoại di động”.  

9h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng dự tập huấn công tác xã hội hóa về VHXH tại UBND thành phố Thủ Dầu Một.  
 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia tại trường TH Trần Quốc Toản.  
Thứ Năm

(13/09/2018)

Sáng

7h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT dự lễ công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia tại trường TH Trần Quốc Toản.  
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Hiếu Chung kiểm bổ sung Tiếng Anh tăng cường – lớp 7 tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.  

Chiều

14h00

   
Thứ Sáu (14/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết 10 năm thực hiện phổ biến Luật giáo dục tại Hội trường 1 – UBND thị xã Thuận An.  
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến thực hiện công tác kiểm tra đột xuất các trường MN ngoài công lập tại phường Thuận Giao, Bình Hòa.

Cả ngày

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Hiếu Chung chấm bài kiểm tra Tiếng Anh tăng cường – lớp 7 tại trường Phòng GDĐT.  

Chiều

     
Thứ bảy (15/09/2018)

Sáng

7h30

Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự khai mạc thi đấu Karatedo – Kéo co tại siêu thị Lotte mart Bình Dương.  

Chiều

     

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 10 tháng 09 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

 

 

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân