Lịch làm việc từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (10/08/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng tham gia đoàn giám sát kỳ thi TN THPT tại các hội đồng thi trên địa bàn thành phố Thuận An; Tham dự đoàn tiểm tra công tác xậy dựng, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học 2020 – 2021 tại các trường công lập trực thuộc trên địa bàn thành phố Thuận An.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng ký duyệt hồ sơ dạy tăng giờ năm học 2019 – 2020 tại Phòng GDĐT.

 

Thứ Ba (11/08/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác thực hiện QCDC tại trường TH Vĩnh Phú.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác thực hiện QCDC tại trường TH Hồ Văn Mên.

 

Thứ Tư (12/08/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng tham gia công tác hội thẩm nhân dân tại TAND thành phố Thuận An.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Năm

(13/08/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác xậy dựng, sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học 2020 – 2021 tại các trường công lập trực thuộc trên địa bàn thành phố Thuận An.

Cả ngày

Chiều

14h00

 

 

Thứ Sáu (14/08/2020)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech triển khai phần mềm Smart E.Learning và Phần mềm ra đề SmartTest” cho 37 trường Tiểu học và THCS tại Phòng GDĐT.

Cả ngày

Chiều

13h30

 

 

Thứ Bảy (15/08/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ Nhật (16/08/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 10 tháng 08 năm 2020

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân