Lịch làm việc từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 10/02/2020 đến 15/02/2020)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (10/02/2029)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng họp BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút chủng mới Corona gây ra tại phòng họp 1 – UBND thị xã.

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng họp với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng chuyên môn nội dung triển khai SGK lớp 1 mới tại phòng GDĐT.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (11/02/2029)

Sáng

7h30

Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút chủng mới Corona gây ra tại các trường trực thuộc.

Từ ngày 11 đến ngày 14/02/2020

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự giao quân của 10 xã phường; dự lễ “TTTA sắc son, niềm tin với Đảng tại khu di tích chiến khu Thuận An Hòa.

 

Thứ Tư (12/02/2029)

Sáng

6h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự giao quân về cơ quan quân sự tại khu di tích chiến khu Thuận An Hòa về tỉnh Đồng Nai.

 

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng dự họp với BCĐ hiến máu tình nguyện thị xã tại phòng họp 1 – UBND thị xã.

 

Thứ Năm

(13/02/2029)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp với UBND thị xã tháng 1 và ĐG TTĐV, chủ tịch 10 xã phường tại phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Nguyễn Văn Út học bồi dưỡng CT 05 (2020) tại TTBDCT thị xã Thuận An.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt học bồi dưỡng CT 05 (2020) tại TTBDCT thị xã Thuận An.

 

Thứ Sáu (14/02/2029)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ Nhật (15/02/2029)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 09 tháng 02 năm 2020

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân