Lịch làm việc từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 08/07/2019 đến 13/07/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (08/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra công tác sửa chữa CSVC hè 2019 tại các  trường công lập trực thuộc.

 

8h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng tiếp đoàn công tác của Đài truyền hình BTV Bình Dương về việc thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020.

 

9h00

Từ ngày 8/7 – 12/7/2019 lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT tiếp đoàn kiểm tra tình hình đầu năm học của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tại các trường trực thuộc.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng tham dự tiếp đoàn giám sát  của BTV thị ủy về tại phòng họp 2 –  UBND thị xã.

 

Thứ Ba (09/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng họp BCH đảng bộ thị xã tại hội trường thị ủy.

 

 

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự đại hội khuyến học phường Vĩnh Phú.

 

Chiều

14h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự BCH Liên đoàn lao động thị xã Thuận An.

 

Thứ Tư (10/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng nghe báo cáo thời sự tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

Lãnh đạo Phòng GDĐT, chuyên viên các bậc học tiếp đoàn Sở GDĐT tỉnh Bình Dương kiểm tra tình hình đầu năm học tại Phòng GDĐT và các trường.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng tập huấn BDTX tại trường THCS Trần Đại Nghĩa.

Ngày 10 – 11/07

Thứ Năm

(11/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng họp HĐND thị xã tại Hội trường A – UBND thị xã.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Sáu (12/07/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến tiếp đoàn khảo sát của BGĐ Sở GDĐT tại các trường MNNCL có yếu tố nước ngoài (trường MN Montessori Bình Dương và MN Hoa Cúc 1)

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết 06 tháng đâu năm 2019 tại công an thị xã Thuận An.

 

Thứ Bảy (13/07/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 08 tháng 07 năm 2019

                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                         (đã ký)

 

 

 

                                                                                     Huỳnh Thị Mỹ Ngân