Lịch làm việc từ ngày 06/08/2018 đến ngày 11/08/2018

Tên file: TUAN-32-1.doc
Tải về
Tên file: TUAN-32.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 32 – Từ 06/08/2018 đến 11/08/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (06/08/2018)

Sáng

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học 2018 – 2019 tại các trường trực thuộc phòng GDĐT. Từ ngày 06 đến 10/08/2018

Chiều

14h00

Họp chi bộ tại Phòng GDĐT

Thứ Ba (07/08/2018)

Sáng

7h30

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Phạm Thị Phượng dự họp thi đua cụm tại Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Tư (08/08/2018)

Sáng

8h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng làm việc với Học viện TW2 về XHHGD (cùng 51 HT các trường công lập trực thuộc) tại Phòng GDĐT.
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng họp với HT các trường trực thuộc về công tác TCCB, GDKNS, chuẩn bị năm học 2018 – 2019 tại Phòng GDĐT
Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng làm việc với thị ủy Thuận An về thực hiện chất lượng GD năm học 2018 – 2019.

Chiều

14h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT chạy chương trình Tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh giỏi, học sinh vượt khó hiếu học năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Thứ Năm

(09/08/2018)

Sáng

7h30

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT dự Tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi,  học sinh giỏi, học sinh vượt khó hiếu học năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.

Chiều

13h30

Thứ Sáu (10/08/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 do Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức tại hội trường UBND TP Thủ Dầu Một

9h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp đột xuất với BCH Đảng bộ thị xã Thuận An tại hội trường thị ủy.

Chiều

13h30

Thứ bảy (11/08/2018)

Sáng 7h30
Chiều

                                                                                                       

                                             Thuận An, ngày 06 tháng 08 năm 2018

                                                            TRƯỞNG PHÒNG

                                                              (đã ký)

 

                                                        Huỳnh Thị Mỹ Ngân