Lịch làm việc từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/08/2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 05/08/2019 đến 10/08/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (05/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự bàn giao “Nhà thân ái, khăn quàng đỏ” tại khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn.

 

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú kiểm tra các cơ sở dạy Mầm non 5 tuổi tại các xã phường trong thị xã Thuận An.

Cả tuần

Chiều

13h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng họp công tác chuẩn bị đầu năm học tại trường MN Hoa Mai 5 với các đơn vị mầm non.

 

 

 

Thứ Ba (06/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 – 2019 tại UBND tỉnh Bình Dương do Bộ GDĐT tổ chức.

 

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự báo cáo sơ kết 06 tháng về ATGT tại Hội trường A – UBND thị xã Thuận An.

 

Thứ Tư (07/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp giao ban với các xã, phường tại Hội trường 3 – Thị ủy Thuận An

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa triển khai công tác thi đua – khen thưởng tại Phòng GDĐT cùng với Hiệu trưởng và chủ tịch CĐCS các trường công lập trực thuộc.

 

 

 

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT (danh sách có 05 Đ/c) học lớp QPAN tại trung tâm BDCT thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Năm

(08/08/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó  trưởng phòng dự họp (đột xuất) tại Hội trường A – UBND thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT thực hiện công tác sắp xếp hội trường Lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên có học sinh năm học 2018 – 2019 trung tâm BDCT thị xã Thuận An.

 

Thứ Sáu (09/08/2019)

Sáng

7h00

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT dự Lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên có học sinh năm học 2018 – 2019 trung tâm BDCT thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ bảy (10/08/2019)

Sáng

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự hội thảo sơ kết 03 năm CT 05 của Đoàn TNCS tại thị đoàn Thuận An.

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 03 tháng 08 năm 2019

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                         (đã ký)

 

 

 

                                                                                 Huỳnh Thị Mỹ Ngân