Lịch làm việc từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (04/11/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 tại phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

Thứ Ba (05/11/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp giao ban với các xã, phường tại phòng họp 3 – hội trường Thị uỷ.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (06/11/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự hội nghị báo cáo viên tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Năm

(07/11/2019)

Sáng

7h00

 

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Sáu (08/11/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hoà tham dự tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 – 2020 cấp tỉnh.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Trầm Thị Thanh Tâm tiếp đoàn kiểm tra về BMNN tại Phòng GDĐT.

 

Đ/c Thái Văn Trung tham dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.

 

Thứ bảy (09/11/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 02 tháng 11 năm 2019

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                     (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân