Lịch làm việc từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2018

Tên file: TUAN-36.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 36 – Từ 03/09/2018 đến 08/09/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (03/09/2018)

Sáng

– Nghỉ bù lễ Quốc khánh 2/9.

– Lãnh đạo, chuyên viên trực lễ theo phân công.

Chiều

Thứ Ba (04/09/2018)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự tiếp đoàn kiểm tra “Thủ tục hành chính công” của UBND tỉnh tại UBND thị xã Thuận An.

Chiều

14h00

Thứ Tư (05/09/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường THCS Thuận Giao.
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ.
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường MN Hoa Cúc 1.
Đ/c Từ Minh Hòa Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường THCS Trần Đại Nghĩa và THCS Trịnh Hoài Đức.
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường MG Hoa Cúc 3
Đ/c Phạm Thị Phượng Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường TH An Phú và TH Tuy An.
Đ/c Nguyễn Văn Út Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường THCS Châu Văn Liêm.
Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt Dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại trường TH Tân Thới.

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến duyệt công tác chuẩn bị lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường MN Hoa Mai 1.

Thứ Năm

(06/09/2018)

Sáng

7h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường MN Hoa Mai 1.

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến duyệt công tác chuẩn bị lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường MG Hoa Cúc 9.

Thứ Sáu (07/09/2018)

Sáng

6h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tại trường MG Hoa Cúc 9.

Chiều

13h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự tổng kết công tác Đoàn – Đội tại thị đoàn thị xã Thuận An.

14h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự họp giải quyết kiến nghị của các ban ngành và UBND xã phường tại phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An.

Thứ bảy (08/09/2018)

Sáng

Chiều

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 03 tháng 09 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                 (đã ký)

   

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân