Lịch làm việc từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 02/12/2019 đến 07/12/2019)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (02/12/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng họp trực tuyến tại Hội trường A – UBND thị xã.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (03/12/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hoà tập huấn nội dung “Bình đẳng giới” với các trường MNMG trực thuộc tại Phòng GDĐT.

Từ ngày 03 đến 05/12/2019

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú tập huấn công tác chuyên môn Mầm non năm học 2019 – 2020 tại Trung tâm BDCT thị xã.

Từ ngày 03 đến 06/12/2019

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên cùng với tổ công tác hỗ trợ (theo Quyết định số 2096/QĐ-PGDĐT ngày 18/11/2019 của Phòng GDĐT) thực hiện kiểm tra thư viện đạt chuẩn tại trường THCS Châu Văn Liêm.

 

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã.

 

Thứ Tư (04/12/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h00

 

 

Thứ Năm

(05/12/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng cùng tổ hỗ trợ kiểm tra công tác PCGDCMC năm 2019 tại phường An Sơn và phường Bình Chuẩn.

 

Chiều

13h30

 

 

 

 

Thứ Sáu (06/12/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng cùng tổ hỗ trợ kiểm tra công tác PCGDCMC năm 2019 tại phường Lái Thiêu và phường Vĩnh Phú.

 

Chiều

13h30

Đảng viên họp tại chi bộ Phòng GDĐT.

 

Thứ bảy (07/12/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 01 tháng 12 năm 2019

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                 (đã ký)

 

 

 

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân