Lịch làm việc từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (02/03/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp BCĐ phòng chống dịch bệnh do vi rút Covid – 19 gây ra tại phòng họp 1 – UBND thị xã Thuận An.

 

Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDĐT kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Covid – 19 gây ra các trường trực thuộc.

Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 14/03/2020

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự họp công tác thực hiện trật tự đô thị tại phòng họp 1 – UBND thị xã Thuận An.

 

Thứ Ba (03/03/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (04/03/2020)

Sáng

8h00

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa họp công tác thi đua khen thưởng, TCCB năm học 2019 – 2020; công tác kế toán với Hiệu trưởng các trường trực thuộc tại phòng GDĐT.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Năm

(05/03/2020)

Sáng

8h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp công tác giao ban với 10 xã phường tại hội trường 3 – thị ủy Thuận An.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết công tác ATGT tại phòng họp A – UBND thị xã Thuận An.

 

Thứ Sáu (06/03/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

14h00

Đảng viên họp chi bộ; CĐCS tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại phòng GDĐT.

 

Thứ Bảy (07/03/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 02 tháng 03 năm 2020

                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân