Lịch làm việc từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018

Tên file: TUAN-40-2.doc
Tải về
Tên file: TUAN-40-1.doc
Tải về
Tên file: TUAN-40.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 40 – Từ 01/10/2018 đến 06/10/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (01/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018 tại Hội trường 1 – UBND thị xã.  
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng họp giao ban cùng thị đoàn Thuận An (phường Hưng Định).  

Chiều

14h00

Lãnh đạo, chuyên viên chuẩn bị lễ tổng kết Hội khuyến học thị xã Thuận An năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.  

Thứ Ba (02/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự họp tổng kết Hội khuyến học thị xã Thuận An năm học 2017 – 2018 tại TTBDCT thị xã Thuận An.  

Chiều

14h00

   

Thứ Tư (03/10/2018)

Sáng

7h00

Lãnh đạo, chuyên viên tiếp đoàn thanh tra Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.  

7h30

Đ/c Phạm Thị Phượng dự họp tổ MLCM cấp tỉnh tại trường TH An Điền – thị xã Bến Cát.  

8h00

Đ/c Thái Văn Trung dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.  

Chiều

14h00

   

Thứ Năm

(04/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp sơ kết 9 tháng công tác MTTQ tại Hội trường khối vận.  

8h00

Lãnh đạo Phòng GDĐT họp với cá nhân tổ chức bán trú và giữ trẻ ngoài nhà trường tại Hội trường PGDĐT  

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp thiết kế xây dựng trường TH Vĩnh Phú và TH Bình Chuẩn 2 tại UBND thị xã Thuận An.  

Thứ Sáu (05/10/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng họp BCH Đảng bộ thị xã tại phòng họp 2 – thị ủy Thuận An.  
Đ/c Nguyễn Văn Út dự công tác kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia tại THCS Nguyễn Văn Tiết.  

Chiều

14h00

Đảng viên họp chi bộ tại Phòng GDĐT.  

Thứ bảy (06/10/2018)

Sáng      
Chiều

   

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 01 tháng 10 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

                                                                               Huỳnh Thị Mỹ Ngân