Lịch làm việc từ 30/04/2018 đến 04/05/2018

Tên file: TUAN-18.docx
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 18 – Từ 30/04/2018 đến 04/05/2018)

 

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (30/04/2018)

Sáng,

Chiều

  Nghỉ lễ theo quy định

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng trực tăng cường.

 

Thứ Ba (01/05/2018)

Sáng,

Chiều

  Nghỉ lễ theo quy định

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út trực tăng cường.

 

Thứ Tư (02/05/2018)

Sáng

7h00 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng tiếp đoàn giám sát HĐND tỉnh, về đất đai tại hội trường A và phòng họp 3 – Hội trường UBND thị xã  
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út giám sát công tác thi HK2 (lớp 6, 7, 8) tại các trường THCS.

Từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2018

Chiều

14h00 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp công tác quốc phòng tại BCHQS thị xã.  

Thứ Năm (03/05/2018)

Sáng

7h30 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp sơ kết tháng 4 và sơ kết thực hiện Nghị quyết DTLSVH tại phòng họp 2 – Hội trường UBNT thị xã  

Chiều

14h00

Lãnh đạo PGDĐT, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Từ Minh Hòa họp xét thuyên chuyển CBCC trong địa bàn thị xã  

Thứ Sáu (04/05/2018)

Sáng

7h30

Lãnh đạo PGDĐT, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Từ Minh Hòa triển khai nội dung chấm xét đề tài SKKN  

Chiều

14h00

Đảng viên họp chi bộ  

Thứ bảy (28/04/2018)

Sáng

7h30

   

                                                                                                       

                                         Thuận An, ngày 02 tháng 05 năm 2018

                                                        TRƯỞNG PHÒNG

                                                             (đã ký)

 

                                                       Huỳnh Thị Mỹ Ngân