Lịch làm việc từ 21/05/2018 đến 26/05/2018

Tên file: TUAN-21.docx
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 21 – Từ 21/05/2018 đến 26/05/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (21/05/2018)

Sáng

7h00

Lãnh đạo PGD kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác tổng kết cuối năm học 2017 – 2018 tại các đơn vị trường học công lập và tư thục

Chiều

13h30

Thứ Ba (22/05/2018)

Sáng

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại trường THCS Nguyền Văn Trỗi
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại trường THCS Thuận Giao
Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại trường THCS Trịnh Hoài Đức
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại trường TH Bình Hòa 2

Chiều

13h30

Thứ Tư (23/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự tổng kết năm học 2017 – 2018 tại trường TH Bình Chuẩn

7h30

Đ/c Nguyễn Thanh Vũ khảo sát công tác sửa chữa CSVC tại trường MG Hoa Mai 2; MG Hoa Cúc 2, TH Hưng Định, TH Bình Nhâm

8h00

Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí họp tổng kết công tác kiểm tra Đoàn – Đội tại Phòng GDĐT với đại diện thị đoàn và GV TPT Đội 35 trường Tiểu học và THCS + TTH Đức Trí.

Chiều

13h30

Thứ Năm (24/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng dự họp triển khai phần mềm 1 cửa tại Phòng họp 2 – HT UBND thị xã
Đ/c Nguyễn Thanh Vũ khảo sát công tác thanh lý tài sản tại trường TH Thuận Giao 2

Chiều

13h30

Thứ Sáu (25/05/2018)

Sáng

8h00

CBCC họp cơ quan

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng; Đ/c Nguyễn Thanh Vũ dự họp, khảo sát xây dựng trường TH Thuận Giao 2; THPT Lý Thái Tổ tại Phòng họp 2 – Hội trường UBND thị xã

Thứ bảy (26/5/2018)

Sáng 7h30
Chiều

13h30

            

                              Thuận An, ngày 21 tháng 5 năm 2018
                                                TRƯỞNG PHÒNG

                                                     (đã ký)

                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân