Lịch làm việc từ 18/06/2018 đến 23/06/2018

Tên file: TUAN-25.doc
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 25 – Từ 18/06/2018 đến 23/06/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (18/06/2018) Sáng

 

7h30 Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa họp xét thi đua năm học 2017 – 2018 với các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã Thuận An tại HT phòng GDĐT
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng dự họp kiểm tra ATTP cùng với TTYT dự phòng thị xã Thuận An Từ ngày 18 – 22/6
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến học chuyên viên tại trường chính trị tỉnh Bình Dương
Chiều 13h30 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp 6 tháng tại HT UBND thị xã Thuận An
Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự họp 6 tháng tại thị ủy Thuận An
Thứ Ba (19/06/2018) Sáng 7h30 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng tiếp đài TH Bình Dương về tình chuẩn bị năm học mới, giữ trẻ hè khối MN và TH
Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự hội thi tuyên truyền sách ở TTTTN thị xã Thuận An
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng họp với HT (chủ trường) MN ngoài công lập công tác thi đua năm học 2017 – 2018
Chiều 13h30 Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng kiểm tra thành lập nhóm, lớp MN ngoài công lập
16h00 Lãnh đạo Phòng GDĐT, Đ/c Phạm Thị Phượng dự kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6 tại Đài truyền thanh thị xã
Thứ Tư (20/06/2018) Sáng 7h30 Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên dự  kiểm tra thư viện chuẩn tại trường THCS Thuận Giao
Chiều 13h30 Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT công khai thi đua với các trường và Phòng nội vụ
14h00 Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều kiểm tra công tác trực hè tại các trường MNMG
Thứ Năm (21/06/2018) Sáng 7h30 Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Nguyễn Văn Út, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên dự  kiểm tra thư viện chuẩn tại trường THCS Trần Đại Nghĩa
Chiều 14h00 Lãnh đạo Phòng GDĐT cùng với Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng xét duyệt học sinh trái tuyến lớp 1 và lớp 6 tại PGD
Thứ Sáu (22/06/2018) Sáng 7h30 Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân  – Trưởng phòng họp 6 tháng thực hiện QCDC ở PH1 thị ủy Thuận An
Chiều 14h00 Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự công tác Hội thẩm tại TAND thị xã
Thứ bảy (23/06/2018) Sáng 7h30
Chiều 13h30

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 18 tháng 06 năm 2018

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

                                                                             Huỳnh Thị Mỹ Ngân