Lịch làm việc từ 14/05/2018 đến 19/05/2018

Tên file: TUAN-20.docx
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 20  – Từ 14/05/2018 đến 19/05/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (14/05/2018)

Sáng

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng họp thông qua thiết kế xây dựng trường TH Lê Thị Trung tại Hội trường 2 – UBND thị xã.

7h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm tra học sinh lớp 1, 2, 3 và tại các trường Tiểu học.

Từ ngày 14/5 đến ngày 15/5/2018

Chiều

13h30

Đ/Nguyễn Văn  Út báo cáo tình hình Dạy thêm – Học thêm cho UBND thị xã.

Thứ Ba (15/05/2018)

Sáng

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, dự họp BCH ĐB mở rộng sơ kết thực hiện Nghị quyết XI thị xã và Nghị quyết 22/NQ-TW.
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út xét công nhận tốt nghiệp THCS các trường trên địa bàn thị xã.

Từ ngày 15/5 đến ngày 18/5/2018

Chiều

13h30

Thứ Tư (16/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại phòng họp 2 – UBND thị xã.

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, dự ĐHCĐ tỉnh Bình Dương (cùng 03 đ/c được bầu)

Từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2018

Chiều

14h00

Đ/c Thái Văn Trung tham dự công tác hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.

Thứ Năm (17/05/2018)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự họp giao ban HK2 tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.
Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, dự họp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại Hội trường thị ủy Thuận An.

Chiều

13h30

Thứ Sáu (18/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự tổng kết ĐH TDTT cấp tỉnh tại TTVH TTDL tỉnh Bình Dương
Đ/c Thái Văn Trung dự tổng kết GVDG giải thưởng Võ Minh Đức tại trường THPT Võ Minh Đức (cùng BGH, GV MN, TH và THCS đạt giải)
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều dự hội thao CSQP tại BCH QS thị xã Thuận An.

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên họp góp ý, bổ sung báo cáo Chương trình 10 của thị ủy Thuận An.

Thứ bảy (19/5/2018)

Sáng 7h30
Chiều

13h30

                                                                                                       

                    Thuận An, ngày 14 tháng 05 năm 2018

                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                        (đã ký)

 

                               Huỳnh Thị Mỹ Ngân