Lịch làm việc từ 09/04/2018 đến 14/04/2018

Tên file: TUAN-15.docx
Tải về

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 15 – Từ 09/04/2018 đến 14/04/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (09/04/2018)

Sáng

07h30

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, dự hội thi “Hát dân ca – Trò chơi dân gian” tại trường MN Hoa Mai 1

Chiều

Thứ Ba (10/04/2018)

Sáng

– Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, nhận đề kiểm tra HK2 (lớp 9) tại Sở GDĐT; Dự sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh tại trường TH Bình Quới

Chiều

14h00

– Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự hội thẩm tại TAND thị xã Thuận An.

Thứ Tư (11/04/2018)

Sáng

 

 

 

07h30

 

 

 

– Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp BCH Đảng bộ thị xã Thuận An tại phòng họp của thị ủy.

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú dự họp Hiệu trưởng các trường MN, MG trên địa bàn thị xã.

Chiều

Thứ Năm (12/04/2018)

Sáng

07h30

– Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng GDĐT, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí dự sinh hoạt CLB TPT Đội tại trường TH Hồ Văn Mên.

– Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ, Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt dự kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia tại trường TH Phú Long

Chiều

14h00

– Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng GDĐT họp BCH LĐLĐ tại LĐLĐ thị xã Thuận An.

Thứ Sáu (13/04/2018)

Sáng

07h30

– Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ, Đ/c Lê Thị Thu Nguyệt dự kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia tại trường TH Trần Quốc Toản

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Hoàng Thị Vĩnh Phú khảo sát cấp phép hoạt động giáo dục tại trường MN Nắng Mai 2

Chiều

Thứ bảy (14/04/2018)

– Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng GDĐT, giao  đề kiểm tra HK2 (lớp 9) cho 10 trường THCS và trường TTH Đức Trí

                                                                                                       

                                         Thuận An, ngày 09 tháng 04 năm 2018

                                                        TRƯỞNG PHÒNG

                                                                   (đã ký)

 

                                                       Huỳnh Thị Mỹ Ngân