Lịch làm việc từ 04/05/2018 đến 11/05/2018

Tên file: TUAN-19_2.docx
Tải về

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 19 – Từ 07/05/2018 đến 11/05/2018)

Ngày

Buổi Thời gian Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (07/05/2018)

Sáng

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, họp giao ban với các xã, phường tại HT2 – UBND thị xã  

7h00

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng kiểm tra, giám sát kiểm tra học sinh lớp 5 tại các trường Tiểu học Từ ngày 07/5 đến ngày 08/5/2018

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, kiểm tra QCDC tại trường MG Hoa Cúc 2 cùng với các thành viên đoàn kiểm tra của UBND thị xã  

Thứ Ba (08/05/2018)

Sáng,

7h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, kiểm tra QCDC tại trường TH Trần Quốc Toản cùng với các thành viên đoàn kiểm tra của UBND thị xã  
Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến chấm thi “Liên hoan hát dân ca – Trò chơi dân gian”  

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, kiểm tra QCDC tại trường TH Trần Quốc Toản cùng với các thành viên đoàn kiểm tra của UBND thị xã  
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Văn Út giải quyết đơn khiếu nại của GV TH An Sơn tại Phòng GDĐT.  

Thứ Tư (09/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, họp triển khai công tác tuyển sinh lớp 1 với HT 24 trường TH trên địa bàn thị xã tại HT phòng GD.  
 

7h30

Tổ chức thi Liên hoan hát dân gian – Trò chơi dân gian tại trường MN Hoa Cúc 1 (Đ/c Ngân, Kiều, Yến, Phú tham dự)  

Chiều

14h00

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, chấm thi “XDMTGD lấy trẻ làm trung tâm” tại trường MN Hoa Cúc 1 và MN Ngôi Sao Nhỏ.  

15h00

Lãnh đạo phòng GDĐT, Đ/c Từ Minh Hòa, Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Phạm Thị Phượng họp liên tịch  

Thứ Năm (10/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW tại BHXH tỉnh Bình Dương  
Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng cùng với đoàn Sở GDĐT, kiểm tra công tác thực hiện CQG tại trường TH Trần Quốc Toản  
Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út tập huấn công tác tuyên truyền Luật tại phòng họp 1 – UBND thị xã.  

Chiều

14h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng cùng với đoàn Sở GDĐT, kiểm tra công tác thực hiện CQG tại trường TH Lương Thế Vinh  

Thứ Sáu (11/05/2018)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hòa cùng với đoàn Sở GDĐT, kiểm tra công tác thực hiện CQG tại trường TH Phú Long  

Chiều

14h00

   

Thứ bảy (12/5/2018)

Sáng

7h30

                                    

                                         Thuận An, ngày 07 tháng 05 năm 2018

                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                (đã ký)

                                                            Huỳnh Thị Mỹ Ngân