Lịch làm việc từ 02/04/2018 đến 07/04/2018

Tên file: TUAN-14.docx
Tải về

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 14 – Từ 02/04/2018 đến 07/04/2018)

Ngày Buổi Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Thứ Hai (02/04/2018) Sáng 07h30 – Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng; Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra công tác đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia tại trường MN Hoa Mai 5
Chiều 14h00 Họp chi bộ tại văn phòng Phòng GDĐT
Thứ Ba (03/04/2018) Sáng 07h30 – Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp thành viên UBND tại phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng; Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến dự khảo sát thành lập trường Mầm non ngoài công lập tại phường Bình Chuẩn.

– Đ/c Phạm Thị Phượng và Nguyễn Bảo Khuyên dự kiểm tra thư viện đạt chuẩn cùng Sở GDĐT tại  tại trường TH Lái Thiêu, TH Lý Tự Trọng, TH Bình Hòa 2, TH Hồ Văn Mên (cả ngày)

– Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng GDĐT, tham dự thao giảng môn Tiếng Anh tại trường THCS Trịnh Hoài Đức.

Chiều 18h00 – Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng và  Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng công tác tại Philippines.
Thứ Tư (04/04/2018) Sáng  

 

 

07h30

 

 

 

– Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng và Đ/c Từ Minh Hòa dự họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An tại Hội trường PGD.

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng dự họp triển khai NĐ 15 tại TTYT thị xã Thuận An.

– Đ/c Phạm Thị Phượng và Đ/c Nguyễn Bảo Khuyên dự kiểm tra thư viện đạt chuẩn cùng Sở GDĐT tại  tại trường TH Lái Thiêu, TH Lý Tự Trọng, TH Bình Hòa 2, TH Hồ Văn Mên (cả ngày)

Chiều
Thứ Năm (05/04/2018) Sáng 07h30 – Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự họp hướng dẫn công nhận sáng kiến ở phòng họp 2 – UBND thị xã Thuận An.

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng và Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra theo kế hoạch tháng 3/2018 tại các trường MNMG

Chiều 14h00 – Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng và Đ/c Phạm Thị Phượng họp tổ mạng lưới chuyên môn tại Phòng GDĐT.
Thứ Sáu (06/04/2018) Sáng 07h30 – Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự họp về việc trả lời ý kiến cử tri tại phòng họp 1 – UBND thị xã Thuận An.

– Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng và Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến kiểm tra theo kế hoạch tháng 3/2018 tại các trường MNMG

– Đ/c Từ Minh Hòa và Đ/c Trần Huỳnh Minh Trí tổ chức hội thi “Tin học trẻ năm 2018” tại trường THCS Thuận Giao (cả ngày)

Chiều 13h30 Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó Trưởng phòng họp tình hình An ninh trật tự – Phòng chống tội phạm tại CA thị xã Thuận An.
16h00 – Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự tổng kết hội thi “Tin học trẻ năm 2018” tại trường THCS Thuận Giao.
Thứ bảy (07/04/2018) – Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng lên kế hoạch công tác tuần 15 (từ ngày 09/04 đến ngày 14/04/2018)

                                                                                                       

                                             Thuận An, ngày 02 tháng 04 năm 2018

                                                             TRƯỞNG PHÒNG

                                                                  (đã ký)

 

                                                           Huỳnh Thị Mỹ Ngân