Lịch làm từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019)

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (25/11/2019)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba (26/11/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp tình hình kinh tế chính trị, quốc phòng an ninh tại phòng họp 1 – UBND thị xã Thuận An.

 

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Từ Minh Hoà triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 – 2020 tại Phòng GDĐT cùng với đại diện BGH 52 trường công lập trực thuộc.

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (27/11/2019)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự họp giao ban tại Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

 

Chiều

13h00

 

 

Thứ Năm

(28/11/2019)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự họp lấy ý kiến CBCC công tác QHA4 (2020 – 2025) tại hội trường thị uỷ Thuận An.

 

Chiều

13h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp BCH công tác QHA4 (2020 – 2025) tại hội trường thị uỷ Thuận An.

 

CBCC Phòng GDĐT họp cơ quan tháng 11/2019.

 

Thứ Sáu (29/11/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự tổng kết Hội thi sáng tạo kĩ thuật lần thứ VIII (2017 – 2019) và Cuộc thi sáng tạo dành cho TTNNĐ lần thứ XV (2018 – 2019), phát động hội thi lần thứ IX (2019 – 2021), Cuộc thi sáng tạo lần thứ XVI (2019 – 2020).

 

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng dự lễ trao học bổng học sinh của Hội bảo trợ NKT – TMC, bệnh nhân nghèo thị xã Thuận An tại TTBDCT thị xã Thuận An.

 

 

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng giao lưu cùng với Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tại thành phố Đà Lạt.

Từ ngày 29/11 đến 01/12/2019

 

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng giao lưu cùng với CLB Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng.

Chiều

13h30

 

 

Thứ bảy (30/11/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                                                                    Thuận An, ngày 24 tháng 11 năm 2019

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                              (đã ký)

 

 

 

                                                                                         Huỳnh Thị Mỹ Ngân