Lịch công tác từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (27/04/2020)

Sáng

7h30

Lãnh đạo, chuyên viên các bậc học thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị dạy học lại (từ ngày 04/05/2020) tại các trường trực thuộc.

Từ ngày 27/04 đến ngày 29/04/2020

Chiều

13h30

CBCC trực cơ quan và làm việc bình thường.

 

Thứ Ba (28/04/2020)

Sáng

7h30

CBCC trực cơ quan và làm việc bình thường.

 

Chiều

13h30

CBCC trực cơ quan và làm việc bình thường.

 

Thứ Tư (29/04/2020)

Sáng

6h00

* Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương; Khu di tích chiến khu Thuận An Hòa.

* CBCC trực cơ quan và làm việc bình thường.

 

Chiều

13h30

CBCC trực cơ quan và làm việc bình thường.

 

Thứ Năm

(30/04/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng, Đ/c Phạm Thị Phượng trực tăng cường ngày lễ 30/4 và 1/5 tại Phòng GDĐT.

 

Chiều

13h30

Đ/c Đỗ Huỳnh Kiều – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Văn Út trực tăng cường ngày lễ 30/4 và 1/5 tại Phòng GDĐT.

 

Thứ Sáu (01/05/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thanh Vũ trực tăng cường ngày lễ 30/4 và 1/5 tại Phòng GDĐT.

 

Chiều

13h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó trưởng phòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến trực tăng cường ngày lễ 30/4 và 1/5 tại Phòng GDĐT.

 

Thứ Bảy (02/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 26 tháng 04 năm 2020

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân