Hướng dẫn lập danh sách trích ngang đợt 3 – Năm học 2018 – 2019

Tên file: HD_Lap-danh-sach-trich-ngang-dot3-năm-học-2018-2019.doc
Tải về
Tên file: DS-TRICH-NGANG-_CONGLAP_V_1819.xls
Tải về
Tên file: DS-TRICH-NGANG-_NGOAICONGLAP_V_1819.xls
Tải về
Tên file: DS-TRICH-NGANG-_NHOMCONGLAP_V_1819.xls
Tải về

Hướng dẫn lập danh sách trích ngang đợt 3 – Năm học 2018 – 2019 (chi tiết tệp đính kèm)