Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018

Tên file: 2.3.BANG-LUONG-HOA-THI-DUA-2017-2018-Phong-GDDT.xls
Tải về
Tên file: HD-BAO-CAO-TONG-KET-2017-2018_PGD.doc
Tải về
Tên file: Mau-bao-cao-tong-ket-cong-tac-TCCB-2017-2018_conglap.xls
Tải về
Tên file: Mau-bao-cao-tong-ket-cong-tac-TCCB-2017-2018_ngoaiconglap.xls
Tải về

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo, TH, THCS công lập;

– Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập.

           Căn cứ văn bản số 659/SGDĐT-TCCB ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018;  

Để có số liệu, thông tin chính xác để thực hiện báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 về công tác tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo các nội dung sau:

(Nội dung tệp đính kèm)