Gửi Mail danh sách trích ngang đợt 03 năm học 2017-2018

        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, ngoài công lập trực thuộc.

Để đối chiếu danh sách công chức, viên chức, nhân viên của mỗi đơn vị với báo cáo các đơn vị đã gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đề nghị các đơn vị gửi mail file danh sách trích ngang theo mẫu đến địa chỉ tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước 15 giờ 30 phút, ngày 12/04/2018 (Biểu mẫu 04/2018 đã cập nhập thêm một số nội dung đề nghị các đơn vị trường công lập và ngoài công lập sử dụng biểu mẫu mới đính kèm bên dưới).

 (74 cột công lập, 57 cột ngoài công lập, 52 cột nhóm)

Mẫu dành cho các đơn vị công lập:

http://www.mediafire.com/file/7jv576pd36agz6p/DS_TRICH_NGANG__CONGLAP_V_1718.xls

Mẫu dành cho các đơn vị ngoài công lập:

http://www.mediafire.com/file/7uuhadv5ags26qw/DS_TRICH_NGANG__NGOAICONGLAP_V_1718.xls

Mẫu dành cho các nhóm trẻ mẫu giáo có phép:

http://www.mediafire.com/file/x46z9m5hwdxiy51/DS_TRICH_NGANG__NHOMCONGLAP_V_1718.xls

Một số lưu ý:

– Cập nhập đầy đủ và chính xác trình độ công chức, viên chức, nhân viên hiện có tại đơn vị.

– Những ô yêu cầu click chọn đề nghị đơn vị click chọn cho chính xác để chuẩn hóa dữ liệu (hạn chế việc copy dữ liệu cũ sang mà chưa kiểm tra xem đã chính xác và phù hợp với biểu mẫu chưa?).

– Cập nhập lương giáo viên tính đến thời điểm hiện tại theo quyết định lương cuối cùng không tự ý cập nhập khi chưa có quyết định. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sẽ căn cứ danh sách gửi về để xét nâng lương thường xuyên đợt 01 năm 2018 (mọi thông tin sai lệch về lương Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm)

– Khi nhập hình thức hợp đồng chú ý quan tâm Quyết định tuyển dụng

– Cập nhập trình độ phải chính xác với văn bằng chứng chỉ hiện có nhất là đối với trình độ Tiếng Anh, Tin học. Giáo viên Tin học các đơn vị nhập trình độ Tin học của giáo viên dạy tin học. (Biểu mẫu mới tháng 04/2018 Phòng GDĐT đã cập nhập thêm trình độ,…)

– Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay phải phù hợp với sổ hộ khẩu hoặc nếu ở trọ phải có sổ, giấy tạm trú.

– Công tác được phân công chọn “Dạy mầm non, dạy tiểu học, dạy THCS” thì bắt buộc Cột Môn giảng dạy có số tiết nhiều nhất phải click chọn môn giảng dạy có số tiết nhiều nhất. Trường hợp giáo viên dự trữ click chọn giáo viên dự trữ. Ngoài ra phải nhập đầy đủ theo phân công số tiết giảng dạy, tên lớp dạy. Riêng đối với mầm non chỉ nhập tên lớp dạy.

– Chức vụ đảng, công đoàn, công tác kiêm nhiệm phải nhập đầy đủ ngay cả chỉ là Đảng viên hoặc đoàn viên công đoàn.

– Các trường hợp tập sự đã có QĐ rồi đề nghị cập nhập đầy đủ nhiều đơn vị GV đã hoàn thành tập sự rồi nhưng vẫn để nguyên không sửa nộp về PGDĐT.

– Thông tin điện thoại phải chính xác.Qua thống kê toàn ngành có khoản hơn 600 số điện thoại trùng, sai, hoặc có điện thoại di động nhưng không nhập vào. (Lưu ý mọi thông tin về số điện thoại của công chức, viên chức được bảo mật chỉ phục vụ cho công tác khi được sự đồng ý của lãnh đạo PGDĐT)

– Email cá nhân (email này tức email ngành đã cấp) các đơn vị nhập đầy đủ. Trường hợp không có email ngành đơn vị nhập email cá nhân. Lưu ý: Nếu có email ngành mà không nhập vào Phòng GDĐT phát hiện thì cá nhân và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm do khi tạo email cho các công chức viên chức, nhân viên bị trùng email. Phòng GDĐT căn cứ vào việc sử dụng email được ngành cấp trong công tác giáo dục để xét thi đua đối với các cá nhân khen từ CSTĐCS trở lên.

– CBQL kế cận click chọn năm dự kiến cận chính xác với hồ sơ gửi về PGDĐT.

– Đang theo học nâng cao: Đơn vị phải báo tất cả các trường hợp đang theo học nâng cao theo ngân sách, tự túc kinh phí.

– Báo cáo về việc tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và năm hoàn thành do địa phương tổ chức không tính học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo chương trình đào tạo sinh viên.

– Những vấn đề khác liên quan đề nghị ghi vào cột ghi chú.

– Đề nghị các trường thực hiện chính xác. Kế từ năm học sau, khi đã ổn định dữ liệu thì khi có tuyển dụng, hợp đồng thêm thì các đơn vị chỉ cần gửi gửi danh sách người mới. Nếu bổ sung cập nhập trình độ thì hàng quý các đơn vị liên hệ PGDĐT để cập nhập.

– Về việc báo cáo danh sách trích ngang đầu năm học các đơn vị chỉ cần in ra danh sách trích ngang 29 cột gửi về PGDĐT để PGDĐT đóng tập nộp SGDĐT.

– Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc cập nhập thông tin công chức, viên chức, nhân viên hàng quý.

– Đối với các đơn vị trường MN-MG ngoài công lập, các nhóm do trường công lập tổng hợp hằng năm gửi file danh sách trích ngang theo mẫu về Phòng GDĐT 02 lần / năm học (đầu năm học và cuối năm học)

– Thời gian nộp danh sách trích ngang năm học sau Phòng GDDĐT sẽ thông báo sau./.

Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Hòa (0902540604) để được giải đáp và hướng dẫn. (Liên hệ giờ hành chính).