Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An được thành lập vào tháng 01/1976. Tọa lạc tại khu phố Bình Đức, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An gồm có 13 biên chế; 01 trưởng phòng; 03 phó phòng; các chuyên viên: Mầm non, Tiểu học, THCS, Xây dựng cơ bản, Công nghệ thông tin; Kế toán; thủ quỹ; văn thư; bảo vệ.

       Năm học  2018-2019, Ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An tăng thêm 02 trường THCS để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh . Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Thuận An quản lý 51 đơn vị trực thuộc, trong đó gồm: Mầm non: 15 đơn vị; Tiểu học: 24 đơn vị; Trung học cơ sở: 12 đơn vị. Về quản lý ngoài công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo đang quản lý 69 trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập trong đó đi vào hoạt động và được cấp phép là 65 trường, toàn thị xã có 194 nhóm lớp mẫu giáo có phép.

Toàn thị xã Thuận An có trên 88.800 học sinh trong đó số lượng trẻ nhà trẻ mẫu giáo ngoài công lập trên 22.500 trẻ.

Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập là 3037 người, trong đó: Ngành học mầm non: 629 người; Ngành học phổ thông bao gồm: Cấp tiểu học: 1458 người; Cấp THCS: 937 người; Phòng Giáo dục và Đào tạo: 13 người. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập và các nhóm trẻ gia đình  là 2.814 người

Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các  trường. Tăng số phòng học, lầu hóa, tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.

Về đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh.