Tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 2018-03-06 16:39:16
Sửa ngày: 2018-03-06 16:39:16
Ngày ký: 06/03/2018
Ngày hiệu lực: 06/03/2018
Người đăng: thuanan

Tên file: CV_dang-ky-boi-duong-theo-tieu-chuan-chua-danh-nghe-nghiep-2018.docx
Kích thước: 24.51 KB
Tải về


Tên file: KH-BD-THEO-TIEU-CHUAN-CHUC-DANH-NGHE-NGHIEP_07_2_2018.doc
Kích thước: 74.50 KB
Tải về


Tên file: MAU-DANG-KY-CA-NHAN.docx
Kích thước: 19.37 KB
Tải về


Tên file: Danh-sach-dang-ky-tham-gia-boi-duong-CDNN-2018.xls
Kích thước: 39.00 KB
Tải về