Tài liệu liên quan đến Thi đua khen thưởng – SKKN – NCKHSPƯD năm học 2017-2018

Đăng ngày: 2018-02-01 10:09:11
Sửa ngày: 2018-02-01 10:09:11
Ngày ký: 09/01/2018
Ngày hiệu lực: 09/01/2018
Người đăng: thuanan

Tên file: CV_44_PGD_trien-khai-cham-xet-skkn-nghien-cuu-2017-2018_09012018.docx
Kích thước: 26.70 KB
Tải về


Tên file: Mẫu-phiếu-chấm-SKKN-2018.doc
Kích thước: 0
Tải về


Tên file: Mẫu-phiếu-chấm-SKKN-2018-1.doc
Kích thước: 0
Tải về


Tên file: Mau-cham-xet-SKKN-NCKHSPUD2018.xls
Kích thước: 41.00 KB
Tải về


Tên file: Mẫu-01-CV-đề-nghị-xét-công-nhận-SKKN-cấp-cơ-sở.doc
Kích thước: 0
Tải về


Tài liệu liên quan đến Thi đua khen thưởng – SKKN – NCKHSPƯD năm học 2017-2018:

Nội dung tệp đính kèm các đơn vị download về thực hiện./.