Quyết định thành lập tổ trọng tài vòng chung kết HKPĐ cấp thành phố năm học 2020 – 2021