Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
419/TB-PGDĐT21/05/2018Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận AnThông báo: Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn – tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ - thi đua khen thưởng ngày 14/05/2018 Tải về
163/PGDĐT-TCCB06/03/2018Phòng GDĐT thị xã Thuận AnTham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018 Tải về
44/PGDĐT-TĐKT09/01/2018Phòng GDĐT Thuận AnTài liệu liên quan đến Thi đua khen thưởng - SKKN - NCKHSPƯD năm học 2017-2018 Tải về
719/HD-SNV 08/11/2017Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngTriển khai việc xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiên câp tỉnh đê phục vụ công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
347/PGDĐT-TCCBPhòng GDĐT Thuận AnThực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018. Tải về
Phòng GDĐT thị xã Thuận AnHướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2018-2019 Tải về