Coi chấm thi tuyển sinh 2018-2019

Lãnh đạo Hội đồng Chấm thi xin thông báo đến lãnh đạo, giám khảo của các đơn vị có tham gia chấm thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 tại Hội đồng chấm thi THCS Nguyễn Viết Xuân như sau:

1. 14 giờ 00, ngày 03/6/2018: Họp lãnh đạo Hội đồng tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chấm thi, Thư kí)

2. Ngày 04/6/2018: do số lượng giám khảo lớn nên lãnh đạo Hội đồng chấm chia các tổ chấm thi ra nhiều địa điểm để học Quy chế và thống nhất biểu điểm chấm vào buổi sáng ngày 04/6/2018 như sau:

– Tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân: Giám khảo và Giám khảo chấm Kiểm tra môn Ngữ Văn 10;

– Tại Trường THPT An Mỹ:  Giám khảo và  Giám khảo chấm Kiểm tra môn Toán 10;

– Tại Trường THCS Chu Văn An: Giám khảo và Giám khảo chấm Kiểm tra môn Tiếng Anh 10;

– Tại Trường Tiểu học Phú Lợi (gần Trường THCS Nguyễn Viết Xuân): Giám khảo và Giám khảo chấm Kiểm tra các môn lớp 6 tạo nguồn và tiếng Anh tăng cường;

13 giờ 30, ngày 04/6/2018, sau khi học Quy chế xong tất cả giám khảo của các tổ tập trung về Trường THCS Nguyễn Viết Xuân chia theo các phòng chấm đã được quy định để tiến hành chấm đại trà theo kế hoạch.

Trân trọng./.