Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Tên file: Huong-dan-bao-cao-tong-ket-CNTT-2017-2018.doc
Tải về
Tên file: Mau-Bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2017-2018-ve-CNTT.doc
Tải về
Tên file: Bieu-mau-_Thong-ke-CNTT-2017-2018.xls
Tải về

Căn cứ Công văn số 882/SGDĐT-VP ngày 21/5/2018 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ về CNTT năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 về CNTT (theo mẫu gửi kèm gồm: Mẫu báo cáo, Biểu mẫu thống kê).
  2. Các báo cáo nêu trên đề nghị gửi về phòng GDĐT thị xã Thuận An qua đường văn bản và qua thư điện tử trithm@ta.sgdbinhduong.edu.vn, hạn chót, ngày 25/5/2018.

Lưu ý:

  • Các đơn vị xem, tải các biểu mẫu báo cáo, thống kê trong hệ thống email @ta.sgdbinhduong.edu.vn của đơn vị hoặc trên website Phòng.
  • Nhập chính xác số liệu của từng biểu mẫu, phù hợp với từng cấp học; không thay đổi biểu mẫu.

Để kịp tổng hợp cho công tác báo cáo năm học 2017 – 2018 và định hướng nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn quy định./.