Bài dự thi: Những mô hình tấm gương học tập tiêu biểu của Trường THCS Bình Chuẩn

           Trong năm học 2018 – 2019, Trường THCS Bình Chuẩn đã triển khai thực hiện  Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

          Nhà trường đã tạo điều kiện bảo đảm cho việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các thành viên, từ giáo viên, nhân viên đến học sinh trong nhà trường. 

          Bước đầu nhà trường đã thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, phổ cấp giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Năm học 2018 – 2019, địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 năm 2018, đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2018, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2018.

      Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của CBGVNV và phụ huynh để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh trong trường nắm bắt được các chủ trương về đổi mới chương trình GDPT của cấp THCS.

           BGH trường và các tổ trưởng chuyên môn xây dựng các biện pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH trong nhà trường, tổ chuyên môn một cách có hiệu quả, tổ chức kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên các hoạt động dạy và học theo hướng bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo không dạy học quá tải.

           Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình khung có thống nhất trong tổ. Chất lượng giảng dạy: GV bộ môn giảng dạy ở khối lớp đã có nhiều nổ lực, nghiên cứu soạn giảng khá tốt, cũng như vận dụng phương pháp tích cực giảng dạy cho học sinh trong các tiết dạy.

           Nhà trường tăng cường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, kiến thức liên môn đến từng giáo viên. 100% GV đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, năng lực giảng dạy đạt yêu cầu.

           Triển khai việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo do SGD-ĐT tổ chức giáo viên các môn: Ngữ văn, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật…

           Đối với việc kiểm tra đánh giá phải căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học, cấp học để xây dựng bộ đề kiểm tra, nhằm đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, công bằng. Kết hợp thật hợp lý kiểm tra tự luận và kiểm tra trắc nghiệm, hạn chế tối đa việc học tủ, học vẹt, đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu phân hoá, phân loại được học sinh giỏi, khá, TB, yếu, kém (Do BGH và tổ trưởng chuyên môn ra đề kiểm tra chung các môn: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn).

thcs Binh Chuan CBGVNV trường THCS Bình Chuẩn nhận thưởng trong dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)

           Vận động giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Kết quả đạt được năm 2018 – 2019, nhà trường có 18 đề tài được công nhận cấp thị.

           Trường tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho học sinh khối 9 giúp các em có thái độ học tập tốt, nhận biết khả năng của bản thân để định hướng được tương lai sau khi tốt nghiệp THCS, tạo điều kiện thuận lợi  cho các trường trung cấp nghề triển khai đầy đủ những thông tin về kế hoạch tuyển sinh trong  năm học 2019-2020. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc thi cho học sinh: Nhà sử học nhỏ tuổi, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mô hình sáng tạo trẻ.

           Đơn vị trường THCS Bình Chuẩn đã xây dựng mô hình học tập tiêu biểu bước đầu đã có nhiều thành công. Đơn vị vẫn đang triển khai mô hình để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                     Người viết bài

 

 

                                                                             NGUYỄN THỊ THU NGÂN

                                                                   Giáo viên trường THCS Bình Chuẩn