Lịch làm việc từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (18/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Ba 19/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Tư (20/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

Đảng viên chi bộ phòng GDĐT tập dợt chương trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ năm 2020 của phòng GDĐT tại hội trường phòng GDĐT.

 

Thứ Năm

(21/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Thứ Sáu (22/05/2020)

Sáng

7h30

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự thông thiết kế nhà ăn học sinh của trường THCS Phú Long tại phòng họp 2 – UBND thành phố Thuận An.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp thông qua công tác điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thuận An tại phòng họp 2 – UBND thành phố Thuận An.

 

Thứ Bảy (23/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

Chủ Nhật (24/05/2020)

Sáng

7h30

 

 

Chiều

13h30

 

 

                                                                                                       

                                                                Thuận An, ngày 17 tháng 05 năm 2020

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                    (đã ký)

 

 

 

                                                                                Huỳnh Thị Mỹ Ngân