Lịch làm việc từ ngày 17/06/2019 đến ngày 21/06/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ 17/06/2019 đến 21/06/2019)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Thứ Hai (17/06/2019)

Sáng

7h30

Lãnh đạo Phòng GDĐT dự hội nghị CBCC lấy ý kiến lãnh đạo thị xã tại hội trường thị ủy.

 

8h00

51 trường công lập Tập huấn phần mềm Misa tại trường THCS Phú Long

Từ ngày 17 – 21/6

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng dự họp báo cáo QCDC tại phòng họp 1 thị ủy.

 

Thứ Ba (18/06/2019)

Sáng

7h30

Lãnh dạo phòng GDĐT, Đ/c Từ Minh Hòa họp xét thi đua ngành GD cùng với Phòng nội vụ tại Phòng GDĐT.

 

Chiều

14h00

 

 

Thứ Tư (19/06/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Thái Văn Trung – Phó Trưởng phòng dự diễn đàn trẻ em tại Trung tâm thanh thiếu niên trường học thị xã Thuận An.

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra sửa chữa hè tại các trường trực thuộc.

 

Thứ Năm

(20/06/2019)

Sáng

7h30

Đ/c Võ Anh Tuấn – Phó trưởng phòng dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp 1 – UBND thị xã

 

Chiều

14h00

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Ngân – Trưởng phòng kiểm tra sửa chữa hè tại các trường trực thuộc.

 

Thứ Sáu (21/06/2019)

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

                                                                                                       

                        Thuận An, ngày 17 tháng 06 năm 2019

                                       TRƯỞNG PHÒNG

                                                 (đã ký)

 

 

 

                                       Huỳnh Thị Mỹ Ngân