Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An         Địa chỉ: Khu phố Bình Đức – phường Lái Thiêu – TX. Thuận An – Tỉnh Bình Dương                    Email: thuanan@sgdbinhduong.edu.vn

Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.

Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng TTCM Mầm non 2018

Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay

Thông báo về việc học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018

Hướng dẫn thi đua cuối năm học 2017-2018

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Thông báo: Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn – tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ – thi đua khen thưởng ngày 14/05/2018

Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.
Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng TTCM Mầm non 2018
Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay
Thông báo về việc học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018
Hướng dẫn thi đua cuối năm học 2017-2018
Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
Thông báo: Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Anh Tuấn – tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức cán bộ – thi đua khen thưởng ngày 14/05/2018
  • Không có bài viết nào.

Banner-Tu-Tuong-HCM-1-1024x116
BGD_OK_1