Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An         Địa chỉ: Khu phố Bình Đức – phường Lái Thiêu – TX. Thuận An – Tỉnh Bình Dương                    Email: thuanan@sgdbinhduong.edu.vn

Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019.

Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)

Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019

Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018

Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.

Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019.
Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)
Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019
Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018
Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.
  • Không có bài viết nào.

Banner-Tu-Tuong-HCM-1-1024x116
BGD_OK_1