Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thuận An         Địa chỉ: Khu phố Bình Đức – phường Lái Thiêu – TP. Thuận An – Tỉnh Bình Dương                    Email: thuanan@sgdbinhduong.edu.vn

THƯ MỜI ( trường ngoài công lập)

THƯ MỜI

THƯ MỜI

Thông báo kết quả hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021

Thông báo nhận nhiệm sở năm học 2020-2021

Lịch công tác từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020

Rà soát vị trí việc làm của viên chức, nhân viên theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

THƯ MỜI ( trường ngoài công lập)
THƯ MỜI
THƯ MỜI
Thông báo kết quả hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021
Thông báo nhận nhiệm sở năm học 2020-2021
Lịch công tác từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020
Rà soát vị trí việc làm của viên chức, nhân viên theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.