Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An         Địa chỉ: Khu phố Bình Đức – phường Lái Thiêu – TX. Thuận An – Tỉnh Bình Dương                    Email: thuanan@sgdbinhduong.edu.vn

Thông báo hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/09/2019 đến 31/05/2020

Lịch làm việc từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/08/2019

Lịch làm việc từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/08/2019

Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019.

Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)

Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019

Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Thông báo hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/09/2019 đến 31/05/2020
Lịch làm việc từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/08/2019
Lịch làm việc từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/08/2019
Thông báo thuyên chuyển ngoài thị, ngoài tỉnh năm học 2019-2020. Nộp hồ sơ trước ngày 12/07/2019.
Bảng lượng hóa thi đua các bậc học (đơn vị thực hiện và nộp kèm theo hồ sơ thi đua bắt buộc tất cả các đơn vị phải thực hiện)
Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019
Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
  • Không có bài viết nào.

Banner-Tu-Tuong-HCM-1-1024x116
BGD_OK_1