Chào mừng đến với Website: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Thuận An         Địa chỉ: Khu phố Bình Đức – phường Lái Thiêu – TX. Thuận An – Tỉnh Bình Dương                    Email: thuanan@sgdbinhduong.edu.vn

Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018

Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.

Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng TTCM Mầm non 2018

Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay

Thông báo về việc học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018

Lịch làm việc từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018
Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục năm 2018.
Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng TTCM Mầm non 2018
Rà soát công chức, viên chức, nhân viên đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2007 đến nay
Thông báo về việc học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp năm 2018
  • Không có bài viết nào.

Banner-Tu-Tuong-HCM-1-1024x116
BGD_OK_1